PC Dual Xeon 2969v4 / Ram 128GB / NVME 512GB / RTX 3060 12GB / 44 Nhân 88 Luồng ( Siêu Giả Lập )

22.650.000

Bảo hành theo từng linh kiện