PC Xeon 2686v4 / Ram 64GB / Rx 570 4GB / Nvme 256GB

6.659.000

Bảo hành theo từng linh kiện