PC Dual Xeon 2686v4 / Ram 64GB ddr4 / Rx 5500xt / nvme 512GB

10.689.000

Bảo hành theo từng linh kiện