PC Dual Xeon 2696v3 / Ram 64GB / 5500XT 8GB / 512GB

11.779.000

Bảo hành theo từng linh kiện