PC Dual Xeon 2680v4 / Ram 64GB ddr4 / Rx 5500xt / nvme 512GB

10.529.000

Bảo hành theo từng linh kiện