CPU i7 3770 , 3770s

1.150.000

  • Socket: 1155
  • Vi xử lý: 4 lõi, 8 luồng
  • Xung cơ bản: 3.10 GHz
  • Xung tối đa: 3.90 GHz
  • Đồ họa HD Intel® 4000 TDP: 65 W