CPU Intel Xeon E5-2696 V4 2.20 GHz / 55MB / 22 Core / 44 Thread / Socket 2011-3 ( Qua Sử Dụng )

4.500.000

Processor Number : E5-2696 V4
Number of Cores : 22 Core
Number of Threads : 44
Threads Clock Speed : 2.2 GHz Max Turbo Speed : 3.6 GHz
Cache Memory Details Smart Cache: 55 MB
Socket : 2011-3
CPU Tray – Không hộp
Bảo hành theo từng mốc giá