VGA GTX 960 BingYing NEW BOX

1.800.000

VGA GIGABYTE GTX 960 2GB 128 BIT DDR5

  • Tăng tốc: 1279 MHz / Cơ sở: 1216 MHz trong Chế độ OC
  • Tăng tốc: 1253 MHz / Cơ sở: 1190 MHz trong Chế độ chơi trò chơi
  • Tích hợp DVI-D / HDMI / DisplayPort Dual-link DVI-I / Dual-link
  • Bảo hành: 1 tháng

Nguồn yêu cầu :400w