PC i5 4570 / RX 470 8GB / 8GB Ram DDR3 / SSD 240GB

6.599.000

Full cấu hình và giá chi tiết ở phần ảnh sản phẩm .

Liên Hệ Fan page :

https://www.facebook.com/maytinhdangduonglc

Hoặc :

https://www.facebook.com/dangduongcomputer

Shop hỗ trợ tư vấn cấu hình hoàn toàn miễn phí .