PC Gamming Quốc Dân Chiến Mọi Game i3 12100F / 5600XT / Ram 16GB / Nvme 256

9.689.000

Full cấu hình và giá chi tiết ở phần ảnh sản phẩm .

Liên Hệ Fan page :
https://www.facebook.com/maytinhdangduonglc

Hoặc :

https://www.facebook.com/dangduongcomputer

Shop hỗ trợ tư vấn cấu hình hoàn toàn miễn phí .