PC Gaming i5 13400F/ B760 / Ram 16GB / GTX 1660 / NVME 256

16.250.000

Full cấu hình và giá chi tiết ở phần ảnh sản phẩm .
Liên Hệ Fan page :

https://www.facebook.com/maytinhdangduonglc

Hoặc :

https://www.facebook.com/dangduongcomputer
Shop hỗ trợ tư vấn cấu hình hoàn toàn miễn phí .