PC Gaming 12100F / GTX 1660S / 16GB Ram / Nvme 256

11.139.000

Full cấu hình và giá chi tiết ở phần ảnh sản phẩm .

Liên Hệ Fan page :

https://www.facebook.com/maytinhdangduonglc

Hoặc :

https://www.facebook.com/dangduongcomputer

Shop hỗ trợ tư vấn cấu hình hoàn toàn miễn phí .