Nguồn máy tính 700w ( qua sử dụng )

700.000

Bảo Hành : 03 Tháng