Mainboard X99-D4 Dual CPU

1.650.000

Mainboard X99-D4 Dual CPU
Chạy socket 2011-3 , Ram ddr4
bảo hành 12 tháng