CPU intel i9 12900 – ES QXDY Tray ( Socket 1700 / 16C/24T/UHD 770 1.2 – 4.0Ghz/ 65W)

2.950.0003.450.000

Model : i9 12900 – ES
turbo : 4.4- 4.6 GHZ
VGA on : UHD 770
số nhân : 8E + 8P
số luồng : 24 luồng
Giá Bán Lẻ bảo hành 7 ngày bằng giá build kèm case bảo hành 1 tháng .
Bảo hành : tuỳ chọn

Mã: N/A Danh mục: