CPU intel I7 11800ES ( Hiệu năng ngang i9 9900K 2.2GHZ TURBO UP TO 4.5 GHZ, 8 NHÂN 16 LUỒNG, 45W)

2.500.000

Số lõi 8
Tổng số luồng 16
Tần số turbo tối đa 4.60 GHz
Bộ nhớ đệm 24 MB Intel® Smart Cache
Bus Speed 8 GT/s
Tần số TDP-up có thể cấu hình 2.30 GHz
TDP-up có thể cấu hình 45 W
Tần số TDP-down có thể cấu hình 1.90 GHz
TDP-down có thể cấu hình 35 W

Cho phép đặt hàng trước