CPU Intel Core I7 14700K (Up 5.60 GHz, 20 Nhân 28 Luồng, 33MB Cache, Raptor Lake Refresh)

8.150.00011.000.000

CPU: Intel Core i7-14700K
Socket: LGA1700
Bộ nhớ đệm: 33MB
Số nhân/luồng: 20(8P-Core|12E-Core)/28 luồng
Base Clock (P-Core): 3.4 GHz
Boost Clock (P-Core): 5.6 GHz
TDP: 125W
Bảo hành : 36 tháng