CPU INTEL CORE I7 11600ES (1.8 GHZ TURBO UP TO 4.1 GHZ, 6 NHÂN 12 LUỒNG, 45W)

2.100.000

Số lõi 6
Tổng số luồng 12
Tần số turbo tối đa 4.60 GHz
Bộ nhớ đệm 18 MB Intel® Smart Cache
Bus Speed 8 GT/s
Tần số TDP-up có thể cấu hình 2.90 GHz
TDP-up có thể cấu hình 45 W
Tần số TDP-down có thể cấu hình 2.50 GHz
TDP-down có thể cấu hình 35 W

Cho phép đặt hàng trước