Chuột acer omw050 ( màu trắng )

250.000

Kết nối: USB